TRX


trx

TRX je skratka pre „Training Resistance Exercise“.

TRX  je určený pre cvičencov všetkých fitness úrovní, teda od začiatočníkov až po elitných športovcov. Po celú dobu cvičenia využívate iba váhu vlastného tela a intenzitu dolaďujete uhlom naklonenia oproti zaveseniu TRX. TRX tvaruje telo, buduje svalovú silu, rovnováhu, flexibilitu, a aktivuje stabilizačné svalstvo po celú dobu cvičenia.

Pomocou TRX vo veľmi krátkej dobe precvičíte celé telo včítane hlbokého stabilizačného systému. Cvičenie na TRX splňuje všetky požiadavky kvalitného funkčného tréningu.

V Gymexe vedie:    tomi      roman