Prihlásenie

Heslo:
Priestory GYMEX
 Pondelok
25.09.2023
Utorok
26.09.2023
Streda
27.09.2023
Štvrtok
28.09.2023
Piatok
29.09.2023
Sobota
30.09.2023
Nedeľa
01.10.2023
6:00 - 7:00       
7:00 - 8:00       
8:00 - 9:00       
9:00 - 10:00       
10:00 - 11:00       
11:00 - 12:00       
12:00 - 13:00       
13:00 - 14:00       
14:00 - 15:00       
15:00 - 16:00       
16:00 - 17:00       
17:00 - 18:00       
18:00 - 19:00Kruhový tréning
Účasť: 12 / 20
PiloXing
Účasť: 8 / 20
Kruhový tréning
Účasť: 11 / 20
PiloXing
Účasť: 9 / 20
TRX
Účasť: 5 / 10
  
19:00 - 20:00       
20:00 - 21:00       
21:00 - 22:00       
 
Športová hala
18:30 - 19:30Burnex
Účasť: 9 / 20
06:30 - 07:30 
06:30 - 07:30 
18:30 - 19:30 
06:30 - 02:00 
06:30 - 02:00 
18:30 - 02:00Burnex
Účasť: 9 / 20
18:35 - 19:35 
06:30 - 02:00 
06:30 - 02:00 
06:30 - 07:30 
00:00 - 19:00 
00:00 - 19:00 
00:00 - 19:00 
00:00 - 19:00 
00:00 - 20:00 
00:00 - 20:00 
18:00 - 19:00 
19:30 - 20:30 
06:30 - 02:00 
06:30 - 02:00 
19:30 - 20:30 
18:30 - 02:00Burnex
Účasť: 9 / 20
18:30 - 02:00Burnex
Účasť: 9 / 20
18:30 - 02:00Burnex
Účasť: 9 / 20
18:30 - 02:00Burnex
Účasť: 9 / 20
Predchádzajúci týždeň   Nasledujúci týždeň